Генезис

IMG_0635

Тодор БИКОВ

ГЕНЕЗИС

Гори яйцето на зората
и огън мята.
Денят прекрачи златни двери,
крила разпери.

Всевиждащо око засвети,
блестят пайети.
От дим, жълтък и морска пяна
човекът стана.

Отпива кървав сок Змията –
звездите капят.
Комета новите простори
с чело разтвори.

Пловдив, 21 октомври 2015 г.

Published in: on октомври 21, 2015 at 8:54 pm  Вашият коментар  

Изкуството е „неизгодно“ саможертвено дело

IMG_0848

ИЗКУСТВОТО Е „НЕИЗГОДНО” САМОЖЕРТВЕНО ДЕЛО*

Тодор Биков,
поет, директор на
Културен център „Гео Милев” – Пловдив

Интервю на
Евелина Величкова

– Г-н Биков, преди дни излезе от печат четвъртата ви стихосбирка – „Душа зад хоризонта”. Хората пари направиха, а вие продължавате с култура, с идеи… с идеализми… със стихове да се занимавате…

– Провокирате, ала няма да отговоря с думите на Премъдростта, че не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово… По човешки ще споделя мотивите на не само моята идеалистическа практика, която, естествено, не е съвсъм безкористна, даже чрезменро обогатява, стига да подчиниш сърце и поведение на действително живителните ценности „вяра”, „надежда” и „любов”: Богат е който вярва, надява се, люби! Другото е от лукавия.

– За пари говорим, г-н Биков. Вече всичко е пари!

– Ще ви върна ресто в „звонкови” думи. Ако обаче се настоява за 30-те сребърника – тях други трябва да ги връщат.

– Нима културата е нещо само духовно?

– И материално е. Ала като носител, като избран съсъд на творческия дух.

– Нищетата ли ни докара до под кривата круша?

– Не! – Ламтежът за блага. Обществото грубо се материализира: изкуството започна да се превръща в производство, творецът – в предприемач, художественият факт – във вещ. Ценителят стана потребител.

– А намират ли се истински творци, както вие ги разбирате?

– Безспорно, ала конюнктурата ги обрече на социална и артистична анономност, недоимъкът – на глад и отчуждение. Държавата, която толерираше културата, изчезна. Частният меценат още се създава и култивира. Това прави изкуството „неизгодно”, саможертвено дело и обществото, когато изисква творческа повинност, опитва да жъне там, където не е сяло.

– Г-н Биков, не правите ли твърде печални и обезсърчителни констатации?

– Напротив. Културата е за този свят, но не е от мира сего. Изкуството винаги е друг начин на мислене и живот. Сегашното време благоприятства от само себе си да отпаднат користници и паразити; то е горнило, през което, като минат истинските творци, излизат пречистени титани; само тъй се добива божествения огън за разпалване на сърца.

– … Не е ли жестоко?

– Дори е справедливо всеки да ходи след своите въжделения и цели, да страда, когато ражда. Защото това е естественият път – творчеството е раждане с болка. Хора, които мъчиха изкуствата и себе си с корист и меркантилизъм, вече са в собствени радилни води като политици, шоумен, предприемачи… Светът взе своите, духът – също. Качеството на живота занапред ще се определя от нивото на сътрудничество между едните и другите.

– Къде обаче е културата!?

– В пластическите веществени и идеални форми на взаимопроникващите се материя и дух. Когато доминира духът, културата е висша, фина, спиритуална. Изначални ценности донасят блаженство и вечен живот. Обратно, надделее ли материята, душата става груба, усетна, безчувствена, чуплива и скоропреходна, а духът се разтлява, минерализира се и умира. Ето защо видът култура е въпрос на избор с предизвестени резултати.

– А вашият културен избор какъв е?

– Понеже започнахме със стихосбирката ми „Душа зад хоризонта”, ще ви насоча към нея. Прочетете я и ще разберете! Ако аз започна да обяснявам творчеството си, по-добре ще е хич да не творя, а само да коментирам сетивни факти.

– Но вие сте и литературен, и художествен критик. Лично аз съм чела много ваши впечатляващи рецензии!

– Едно е да реферираш чуждо творчество, съвсем друго – своето. Истинският творец трябва да познава изявяващите се естетики, най-малкото за да знае от какви гледни точки се е зародила художествената действителност. И да продължи поновому нататък.

– Охарактеризирайте накратко актуалната литературна ситуация в Пловдив!

– Твърде е рисковано, ала ще застана на топа на устата. Вкратце, след едно силно пловдивско присъствие на литературната сцена до промените, дойде време на безвремието – нищо ценно, паметно и трайно не последва. Доколкото в Пловдив има значимо литературно ниво, то е свързано със завършените автори от преди промените през 1998 г. Градивни и плодотворни си останаха поетите Минко Танев, Антон Баев, Александър Секулов… като Минко Танев например е в творчески апогей – той отдавна е довел поезията си до съдържателно и формално съвършенство. Сред прозаиците огънят поддържат отново Антон Баев и, в някаква степен, Димитър Атанасов. Литературната критика обаче хич я няма, а то няма и къде да я има.

– Вие сте основател и главен редактор на в. „АртКлуб”, който 10 години излизаше в Пловдив и около него се рояха доста автори. Каква е съдбата им?

– Кои повече, кои по-малко продължават да участват в литературния процес, ала големите им постижения, ако изобщо ще ги има, предстоят.

– Нарисувахте печална картина, но в нея прозира и оптимистична перспектива. Така ли е?

– За да затворим кръга, ще завърша, откъдето се почна. Да!, хората пари направиха – и това е талант. Но не може да бъде жизнена цел освен в симбиоза с живителния дух. А този дух не e злато – всепояждащ и всепречистващ огън е Той.
___________________________
*Интервюто е публикувано в пловдивския областен всекидневник в. „Марица” – 31 август 2007 г.

Published in: on октомври 8, 2015 at 6:38 pm  Вашият коментар  

Отношение на християнина към държавата

DSC07163

ОТНОШЕНИЕ НА ХРИСТИЯНИНА КЪМ ДЪРЖАВАТА

Тодор БИКОВ,
политолог

Една от най-старите форми на обществен живот е държавата. Всеки народ или всяка група от сродни народи се стреми да се организира в своя собствена държава, защото чрез нея най-добре може да се опази националната самобитност, да се защитят интересите, да се развият творческите способности, да се създаде самобитна култура и по такъв начин да се гарантира общочовешкия живот и напредък.
Християнинът също живее в държава и е неин член. Животът му протича в държавата, защото извън нея, според израза на Аристотел, може да живее само Бог или звяр.
Според християнина държавата се изгражда върху естественото влечение към обществен живот, което Бог е вложил у човека. Бог “произведе от една кръв целия род човешки, за да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване” (Деян. 17:26). Следователно за християнина Божията воля се е състояла в това: народите да се организират в държави и по този начин да осъществяват мисията си в света.
Държавният живот като живот на организирано човешко общество се изгражда върху Божия нравствен закон, който определя всички отношения на личностите една към друга не само като отделни индивиди, но и като членове на обществото, респ. – на държавата. И държавните закони за междугражданските взаимоотношения и за отношенията между гражданите и държавата се основават върху нравствения закон. Те се движат в сферата на правото, което по съдържание обхваща най-нисшата област на нравствения закон, но не е тъждествено с нравствеността, защото си има собствена структура и област на действие, и обхваща, и регулира външните отношения между хората, налагайки своите норми с външна сила, когато не се изпълняват доброволно.
Правото се отнася до нисши, елементарни, но затова пък основни блага, които трябва на всяка цена да се гарантират на всеки човек, за да може той да съществува, да създава по-висши блага и да реализира висшето си нравствено предназначение. Правото съдържа минимум нравствен дълг и балансира обществения живот върху сравнително нисше ниво, без което не е възможно никакво нравствено развитие и творчество.
Начело на държавата стои богоизбрано ръководство. Без него държавата е обречена на анархия и гибел. “Дето няма управа, народът отпада, а дето има много съветници, благоденства”. (Притч. 11:4). “Хиляди изгоди държавите дължат на своите правителства – пише св. Иоан Златоуст. – Щом се премахне властта, всичко ще се разпилее; не ще се запазят нито градовете, нито селата, нито домовете, нито пазарищата, нито каквото и да е друго учреждение; напротив, всичко ще се разсипе, защото по-силните ще погълнат по-слабите”.
Християнството, като признава законността на държавата и счита държавната власт за богоустановена, не е обвързано с една или друга форма на държавен строй и на държавно управление. Законите на историческото развитие променят държавните форми и държавата все повече се усъвършенства. В този процес активно участват и християните, защото са призвани да работят за все по-съвършен и по-справедлив обществен живот. Дългът на християнина непрекъсното да се усъвършенства (срв. Мат. 5:48) се отнася не само до индивидуалната, но и до обществената му нравственост и позиция. Християнинът обаче е абсолютно чужд на теократизма.
Наистина Христос бил очакван като земен цар; Той бил наричан цар и бил предаден на съд под претекст, че се провъзгласил за цар – вж. Мат. 27:1, Марк. 15:2, Лук. 23:3; дори между Христовите ученици се водил спор за места в наближаващото Христово царство – Марк. 9:34, Лук. 22:24. Но Месията най-категорично се дистанцирал от каквато и да е мисъл за някакво принадлежащо Му светско царство. Още при изкушението в пустинята Той отхвърлил всяка идея за земно владичество – Лук. 4:5-8. Особено знаменателно в това отношение е изказването Му пред Пилат Понтийски: “Моето царство не е от този свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но царството Ми не е оттук” (Иоан 18:36). От това става безкрайно ясно колко далеч от Христа и Неговия дух са всички опити и претенции за установяване на християнска теокрация. Православната Църква винаги е била чужда на каквато и да е теократическа идея. Тя знае, че Иисус Христос я е призвал не да урежда земни царства, а да спасява човешките души и да ги подготвя за небесното царство на Бога.

Пловдив, 27 септември 2015 г.

Published in: on септември 27, 2015 at 8:55 pm  Вашият коментар  

„Държава“-та – референция на понятието

IMG_0643-1

Тодор БИКОВ,
политолог

„ДЪРЖАВА”-ТА – РЕФЕРЕНЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО

Древните гърци изразявали понятието “държава” с думата „polis”, или град. За тях държавата се е покривала с града, населението на градовете се идентифицирало с държавата-град. Общественото и правното положение на отделните индивиди никога не се е обуславяло от принадлежността им към страната, а от членството им в градската община.

Също и в древния Рим държавата е била първоначално „civitas”, или община на пълноправните граждани. С „civis romanos” се е отбелязвал гражданинът на римската община. По-късно, когато от града Рим израства най-голямата териториална държава на античния свят, римската терминология се мъчи да изрази новото положение с думата „imperium”, като идентифицира така властта на управлението със самата държава.

Противно на античното схващане, през средните векове държавата се отбелязвала с думата „страна”. С това терминологията е искала да подчертае най-вече териториалния елемент на държавата, тъй като през това време държавата е била преди всичко териториална държава. При това земята е имала изключително значение за разгъването на държавната власт.

Сегашният смисъл на думата държава в западноевропейските езици се е изразил най-напред в Италия през ХV и ХVІ в. с думата „stato”. Още от начало тази дума се е употребявала, за да обозначи държавния характер не само на градовете Венеция, Флоренция, Генуа и др., но и на някои други териториални държавици. Може би тя е произлизала от латинската дума „status”, или статут, ред.

Със създаването на идеята за модерната държава думата „stato” преминава по-късно и във френски, немски и английски език като „etat”, „Staat”, „state” и от средата на ХVІ в. тя вече не излиза от употреба.

В славянските езици няма никаква особена приемственост на думата държава в учението за държавата. У нас тя води началото си от българското Средновековие.

Старобългарският език си е служил най-вече с думата „царство”, за да изрази понятието за държавата. Тази дума се е употребявала още в грамотите на старите български царе след цар Симеон. По всяка вероятност тя произлиза от латинската дума „caesar” /цезар/, която е преминала след това през византийската „kaisar” /кесар/.

За да се отбележи територията на царството, са се употребявали и думите „земля”, „краище”, „област”.

В някои царски грамоти се среща обаче и думата „държава”, която идва от термина „държа”, „владея”. По-късно този термин се налага и получава с течение на времето сегашния си смисъл, за да обозначи понятието за държава с трите му конститутивни елемента: народ, територия и власт.

Published in: on септември 17, 2015 at 6:15 am  Вашият коментар  

Атавистично

12Живопис от Янина Шашинг

Тодор БИКОВ

АТАВИСТИЧНО

Пулсират водите. Пасажите рибни
мравучкат блестящата кожа на мрака.
Таи се зората в корубите диви
и воят на мъка рои тишината.

Брадясали сенки тревожно прелистват
клепачите тежки на гърбава книга.
Луната посипва главата си с пепел,
ликът й разчорлен поглежда унило.

Заплитат рогóве ръцете несръчни –
извайват душата, дъха изтъняват.
Нанизват се дните на копие ловно
и вихърът вие лъча на спирала…

Published in: on септември 15, 2015 at 5:28 am  Вашият коментар  

Тодор Биков
Тодор БИКОВ,
политолог

ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГО СРЕЩУ ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРЕС

Предстоящите Местни избори на 25 октомври 2015 г. са особено важни в най-новата българска история, защото Българската социалистическа партия, която е традиционно лява, силна, най-масова партия, намери сили в себе си да потърси своя автентичен облик, като започна на възражда и актуализира изконните си идеологически и практически ценности, чието средоточие несъмнено са човекът-гражданин, обществото и социалната държава. От доста време насам тези ценности, бавно и методично, някак между другото бяха изпразвани от политическо съдържание и действие. Така лявата, силна и най-масова партия започна да губи перспектива и в създадения вакуум нахлуха десни елементи, които се опитват, а донякъде и успяват, къде с лява реторика, къде с циничен популизъм, да предизборно да се възползват от трайната привлекателност на лявата идея, като същевременно я компрометират и умишлено я подменят. Днес обаче автентичното ляво отново заявява себе си, запрята ръкави и се захваща да работи. Но жътвата е много, а жътварите – малко. Затова ще насоча вниманието на всички мислещи и социално настроени личности първо към българските избиратели, които сме длъжни да направим наши съмишленици, съдейственици и съратници, за да остане, за да я има България.
След политическите и икономическите промени през 1989 г. отечеството ни е в крайна фаза на социално-икономическо разслоение. Малцинство от приблизително 10% се стабилизира навръх държавата и оформи плутократическо ядро, което, в съучастие с външни политически и икономически сили, паразитира върху труда и гърба на около 80 % от българското общество. Близо 10% от гражданството, съставляващо т. нар. „средна класа”, е в твърде динамична циркулация между местната и глобалната плутокрация, и беднотията, затова интензивно търси оптимална и трайна позиция.
Именно Българската социалистическа партия е призвана да даде така желаната балансировка на класите и те да формират власт и защита на своите, общите и националните си интереси. Но за да постигне своите цели и да осъществи мисията си, партията на българските социалисти трябва да докаже на обществото, първо, своята универсалност, второ, градивността, и трето, решителната си политическа и организационна воля. За тази цел е необходимо да съобрази и диференцира агитационните и пропагандните си подходи с актуалната социална стратификация на страната.
От тази гледна точка стратата на пенсионерите в болшинството от представителите си трябва да се разглежда като социално и икономически ощетена прослойка. Трудът и позициите на сегашните пенсионери безвъзвратно са ограбени предимно от десницата – криминална и незаконна приватизация, разграждане и ликвидация на селското стопанство, здравеопазването, пенсионното дело…
Очевидно на пенсионерите ще се дообяснява с естествена доза състрадание и съпричастност кой ги е довел до неморална бедност и безпътица и единствено коя партия гарантира достойните им старини, живота и здравето им.
На безработните ще изтъкваме антисоциалната природа на „десния” капитализъм. В Българската социалистическа партия те трябва да видят управление от съвременен демократичен тип, което ще създава и утвърждава работни места, модерна преквалификация на работниците, служителите и мениджърите, условия за развитие и благоденствие на индивида и обществото. Сред тях девизът на социалистите да е: „Чрез честен и достоен труд към личен и национален просперитет!”
Специфичен подход изисква и прослойката на действащите и запасните военни и МВР-служители. Предвид заслужено високата страта, в която са били, и сегашното унизително състояние, в което се намират, уместно е да се делегират съответстващи им позиции и да им се възлагат значими задачи. Разбира се, ако са доказали своята принадлежност и съпричастност към социалната идея и практика. Подобен трябва да е и методът на работа с държавните, общинските и частносекторните служители, като лоялността и при тях е задължителна – лоялността и тук трябва да е действителен критерий и реална цел.
Към „художествено-творческата” и „научната интелигенция” социалната агитация и пропаганда трябва да се цели в челото, а да улучва сърцето. Диференциацията и тук е ясна, защото интелигенцията е или лява, или продажна. Социалната интелигенция трябва да се поощрява и активизира, като й се възлагат предимно задачи с агитационно-пропаганден и експертен характер, като се ангажира с позиции в бъдещата местна, а после и в държавната власт…
Обект на целенасочена работа естествено са възрастовите прослойки сами по себе си. Особено внимание обаче заслужават младежите, които следдесетоноемврийските управляващи маргинализираха: безработица, наемане в сивата или „аморалната” икономика… платеното висше образование се превърна в лукс и е недостъпно за мнозинството бедни в страната. Това е огромен потенциал на БСП – отритнатите от държавата и капитала младежи социалистите трябва да припознаят като свои. Въпрос на време и работа е привличането им към идеите и кооптирането им в редиците.
Средното поколение обаче е засегнато най-фатално от промените. Хора в професионална, творческа и биологическа зрялост са без работа, въртят синджирчета на пръст или продават семки и фъстъци по улиците… Незавидна, унизителна съдба, която само БСП може да промени. Това те знаят, очакват го и търсят сигнал, за да подкрепят партията във възхода й към властта, след като се пречисти…
Българската социалистическа партия е длъжна да се обърне с лице към хората, те да й дадат легитимната власт в страната и тя да ги поведе към духовен възход и материално благоденствие. А дотогава… всеотдайна работа в полза на цялото общество и безусловна любов към човека и цялото ни чакат.
Пловдив, 12 септември 2015 г.

Published in: on септември 12, 2015 at 6:42 pm  Вашият коментар  

Художникът Владимир Щербак и живописното тяло на умното чувство

640_875644112f118f4a276036d9ae36b2a9Владимир Щербак в ателието си

Тодор БИКОВ

ХУДОЖНИКЪТ ВЛАДИМИР ЩЕРБАК* И ЖИВОПИСНОТО ТЯЛО НА УМНОТО ЧУВСТВО

От картините на пловдивския художник Владимир Щербак в очите ни гледа странният и красив свят на другостта, транспониран през калейдоскопична авторова оптика и отдавна вече доведен до своеобразна естетика, включваща се в стила, подготвен от съвременната художествена традиция, канализирала творческите му инвенции, но също изменяща се от тях.
Важната промяна на авторовото виждане – от пасивно-приспособяващо се към активно-творческо – логично предизвиква верижно преосмисляне на основните художествени конструкти, определяли индивидуалното му развитие на художник. И тъкмо една ретроспекция би ни показала как тежестният център на естетическото му съзнание все повече се измества към експресивно-конструктивистичната форма на изображение, която се подкрепя от хармоничните идейно-багрени съотношения в балансираната двуизмерна композиция.
За разлика от началния период на творчеството му, когато картинната площ се разработваше върху базата основен фон и линеарна разноцветна рисунка, а самостойните цветни обеми в оскъдността си служеха по-скоро за идейни акценти на художественото послание („Протуберанси”, „Прекрасното в градината”, „Зелено отсъствие” и др.), в по-следващ етап виждаме художника да композира чрез широки плоски цветни петна от локални цветове, изпълващи (изграждащи) съдържанието на картината. Освен линията, вече и цветът става формообразуващ елемент: „Сюжет без разказ”, „Звездно небе”, „Митология на нищото”…).
Именно симбиозата между линия и цвят е основният пласт, който Владимир Щербак започва да разработва като свой стил. Той опростява линиите, свежда ги до няколко основни и в затворените от тях петна полага широки цветни зони, които му позволяват да придаде на багрите сила и да разположи обемите в пространството така, че да личи значението им. Художникът построява, нарежда и намества петната и линиите обмислено, а хармония постига чрез единство и разнообразие, но без полетата да си противоречат, нито пък линиите да се отричат взаимно. Функционален е и фонът, които има задачата да уравновесява багрите във функционалната текстура.
Но някои от платната му – „Път на сетивата”, „Игра”, „Ситуация”… – започват да налагат тенденция към композиционен и хроматичен динамизъм, осъществяван чрез намиране на колкото се може повече геометрични „тухлички” в образните структури на картината и тяхното разноцветно мултиплициране на модулен принцип. Цели се и се постига двойна констелация – между елементите, изграждащи образа, и образите, елементи на фабулата; а цветовете се активират чрез умелото им съчетаване в багрената тъкан и с използването на особено интензивните акрилни бои.
Склонността на художника към дуизмерната живопис го кара да работи изключително с чисти основни цветове – жълто, червено, зелено, синьо… без да моделира. При живописното изграждане на произведенията си Владимир Щербак недвусмислено разчита на модулировката. С нея той се опитва да разреши почти неизбежния конфликт между декоративното и пластическото приложение на цвета: конфликт, проявяващ се като непрекъснато напрежение между плоскостната организация на картината и нейната организация в пространството. Щербак разрешава проблема в полза на творческото изкуство, деформирайки реалността в посока на по-обективна художественост, т. е. хвърляйки въдицата в онзи, другия свят, където „рибата е с глава на слънце, а слънцето е гама от рибата”, но обобщената картина, живописното тяло на чувството е просто илюстрация на една различна от познатата ни действителност („Пясъчен часовник”, „Преди буря”…).
Разбира се, високата степен на художественост се подсилва и от самобитната му образна система, която най-общо говори в полза на богат културологичен кръгозор и в частност – за култивирано естетическо съзнание. И доколкото нерязко преливащите се един в друг и вкупчващите се в здрави конгломерати образни комплекси от рода на древните сфинксове, кентаври и фантастични животни заемат в платната му мястото на рязко отделените едно от друго отвлечени понятия, става ясно, че те са мисловни образувания – символи, с което се обяснява логическата и емоционалната им четливост. Ала въздействието на тази образност не идва единствено по пътя на осмислящите нейното съдържание формулировки, а и от „парообразния” кръг около нея, състоящ се от неоформен афектен материал, който се усеща тъмно по периферията на съзнанието, завихряйки там буйни клокочещи зони художествена интуиция.
… Когато човек срещне нещо интересно, особено, красиво – то го грабва. И той протяга поглед, за да го опипа, радва му се, търси начин по-дълго да се наслаждава. Картините на художника Владимир Щербак в голяма степен изкушават жеста на очите, радостта на сърцето и удоволствието на духа. Затова той е търсен и обичан творец.

Пловдив, 11 септември 2015 г.
_________________
* Владимир Щербак е роден на 4 юли 1947 година в Москва, Русия.
Завършва ЛВХПУ „В. Мухина“ в Санкт Петербург. От 1997 година живее и работи в Пловдив, България. Приет е за член на СБХ през 1989 г.
Отличен е с диплом за майсторство в Гърция. Носител е на специалната награда от 1-вото и 2-рото световно биенале на живописта в Малта.
Негови картини се намират в международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“, Национална галерия – София, Софийска градска галерия, Пловдивската градска галерия и в много други галерии в страната, а също в Галерията на славянското изкуство в Хърватска, в частни колекции в България, Австрия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Русия, Хърватска и Швейцария.
От 1978 до 2014 г. художникът Владимир Щербак има общо 45 самостоятелни и групови изложби в България и чужбина.

(За повече информация и контакт с художника: shcherbak.info.)

 

Published in: on септември 11, 2015 at 10:50 am  Вашият коментар  

Истинската и единствена християнска Църква

IMG_0650

Тодор БИКОВ

ИСТИНСКАТА И ЕДИНСТВЕНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА

В Свещеното Писание и у древните отци и църковни учители думата Църква1 има различно значение: означава ту отделно християнско семейство („домашна църква”)2, ту поместна църква, ту вселенска Църква, ту църква, обемаща земята и небето, живите и мъртвите, ту Царство Божие, към което Църквата се отнася както частно понятие към общо.

Догматическото значение обаче на думата Църква е само едно: Църквата Христова е органическо богочовешко единство на хора, вярващи в Иисус Христос и търсещи спасение в Него и чрез Него. А земната Църква е основаното от самия Христос човешко общество от вярващи в Христа Богочовека, съчленени в един жив духовен богочовешки организъм, в едно тяло Христово с невидим Глава Иисус Христос, обединени от еднаква вяра, единно свещеноначалие, еднакви тайнства и постигащи освещение и спасение чрез действието в тях на освещаващия Дух Божи.

Такова е догматическото и непроменливо разбиране за християнската Църква, която според символа на вярата е още една, свята, съборна /католики – всемирна/ и апостолска. Това означава, че не може да има много църкви, които да са различни, както не може да има различни истини по един и същи въпрос.

В историята на християнската Църква обаче се срещат много и различни общества, които през вековете са твърдели, че представляват истинската Христова Църква, но те са исторически и апологетически преодолени. В полезрението на настоящата работа попадат само трите големи общества, които днес претендират, че са истинската Църква: източно-православната църква, римокатолическата църква и протестантството.

1. Протестантите3 преди всичко не държат на понятието църква. Сред тях има няколко по-големи общества (лютерани, реформисти, методисти) с вековна история, но останалите се делят на много и разнообразни секти.

В сегашно време част от лютераните, както и от много други подразделения на протестантството, продължават да отричат заблудите на средновековната западна Църква; в това те са единодушни, но в положителното си учение се различават едни от други. Някои пък под влияние на рационализма смятат, че няма напълно истинска църква, затова проповядват своеобразен църковен еклектизъм: избират от всички църкви по нещо и му дават протестантско тълкуване и протестантски отенък. Други са просто сектанти, а сектите нямат постоянна тенденция – менят се, смесват се и се преливат една в друга и изчезват, за да се появат нови.

Така че протестантите в никакъв смисъл и в никакъв случай не са една църква – дори помежду си. Те не са света църква; повечето от тях отричат въобще светостта на земната войнстваща църква и проповядват някаква невидима църква, състояща се от предопределени, или се ограничават всеки в своята секта и не признават, че Църквата разполага с благодатни и освещаващи средства. Те не са и съборна (всемирна) църква, защото са плод на протест срещу злоупотребата на римокатолическата Църква в средните векове. Нямало е протестанти нито в апостолските времена, нито в следващите хиляда и повече години, нямало е условия за появяването им. Но главната пречка, за да не бъдат те съборна, или вселенска църква е техният сектантски дух, те изцяло отричат Свещеното Предание. Протестантите отхвърлят иерархията, съборите, повечето от тайнствата, които апостолите и техните ученици насаждали и практикували.

2. Римокатолическата църква4 не е отхвърлила учението и практиката на древната църква, но в някои случаи ги е заменила с по-късни свои доктрини или е прибавила към тях човешки учения, основани върху човешки предания, като отделни от тях е издигнала в догма. С това тя се е отделила от истинската православна и апостолска Църква и пак заради това по-късно е предизвикала собствената си реформация.

Римокатолическата църква запазила идеята за единството на Църквата, но това единство при нея е повече административно5. В историята има много случаи, когато то е било насаждано насилствено и с чисто светски средства. В древната апостолска църква, както и в първите векове е имало поместни църкви, но в римокатолическата няма.

Римокатолиците настояват най-много на това, че църквата им е католическа, всемирна, всеобща. Всъщност тя е най-малко католическа, защото е преди всичко римска: учението и преданията на римската поместна църква, смесени с човешки учения и предания, са били наложени на всички римокатолици. Римокатолическата църква е неразривно свързана с град Рим и римския папа, а католичността предполага всемирен съюз от поместни църкви, както е било в древността, когато думите католически и католичество са се употребявали именно в такъв смисъл.

Тази църква не е и апостолска, макар да злоупотребява с думата “апостолски” престол, особено по отношение на църковното управление. Практиката и учението на апостолите, които нищо не са знаели за някакъв римски папа, който да им е началник, няма нищо общо с практиката и учението по този въпрос на папата и римокатолическата църква. Така по отношение на управлението си римокатолическата Църква не е апостолска, а средновековна. Папският институт не е апостолско предание, а средновековно човешко изобретение.

3. Източно-православната църква6 е запазила в пълна чистота не само православното учение на апостолите и съборите на древната църква, но и начина на управлението си, което е същото, каквото е било и преди да се появи папството с претенциите си за първенство и главенство.
И в богослужението, и в целия църковен бит православната Църква е същата църква, която са уредили апостолите, която са утвърдили техните ученици и в която са живели всички светии на древната църква. Източно-православната Църква, както и древната апостолска и следапостолска Църква, с която тя е единосъщна, е търпяла и търпи най-разнообразни гонения, някои от които продължавали векове, но все пак тя е останала и до днес пазителка на истината и православието, за да свидетелства, че и портите адови няма да й надделеят.7

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дюлгеров, Д. и Цоневски Ил. Православно догматическо богословие. Издание на Светия Синод на БПЦ. С. 1947, с.199-201.
2. Библия. Изд. на Св. Синод на БПЦ. С. 1991. – Павел. Римл. 16:4.
3. Църковна динамика. Изд. “Нов човек”. С. 1994, с. 52.
4. Епископ Никодим и протоиерей Цв. П. Христов. Учебник по апологетика. Изд. Св. Синод на БПЦ. С. 1943, с. 386.
5. Пак там, с. 387.
6. Пак там, с. 387-388.
7. Библия, пос. изд.. – Мат. 16:18.

Published in: on септември 10, 2015 at 8:02 am  Вашият коментар  

Напред гледай и назад внимавай!

IMG_0452

6-И СЕПТЕМВРИ – ПЪТ КЪМ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА РОДИНАТА

Тодор БИКОВ

Българската национална памет с право сакрализира датата 6 септември. На този ден през 1885 г. в село Голямо Конаре, днес град Съединение, Пловдивска област, възторжено е обявено съединяването на Източна Румелия с Княжество България. Възсъединяват се две от петте части на Санстефанска България, разпарчетосана от великите сили на Берлинския конгрес през 1878 г.

Историческите факти около самото Съединение са добре известни, действащите тогава лица и фактори – също. Актуалните измерения на събитието обаче будят някои стари и нови въпроси. За да види ясно очертанията на сегашната си съдба и за да изкове по своя воля общото си бъдеще, българският народ чрез своя интелектуален и истински политически елит е призван да даде еднозначен отговор. По кой следсъединенски път ще върви като един човек – по пътя на Стамболов или по пътя на неговите отрицатели. При това е важно да се имат пред очи идеите, мненията и аргументите на опоненти като Велчо Т. Велчев, който в монографията си „Към погром” (1926 – на стр. 24), с болка и известни основания твърди:

„Съединението на двете свободни Българии беше изкопаването на една яма между тях и несвободната България. Двете части на отечеството ни със съединението си се откъснаха, може би завинаги, от третата му част. Ние осъществихме частично народния идеал с цената на общия български идеал. Ние осъществихме лесното, онова, което търпеше отлагане, и направихме неосъществимо онова, което беше мъчно и което трябваше да предшества лесното.

Най-тежката жертва, която дадохме за съединението, беше македонската кауза. Македония и Одринско след Съединението загубиха надеждите си за автономни права. Никой след 6 септември не мислеше вече за автономна Македония, която един втори 6 септември можеше да присъедини към съединена България.”
За добро или зло, идеята за съединението още живее в България. Виждаме я върху челото на Народното събрание и в основата на новия български герб, изкристализирала в гордия девиз „Съединението прави силата”. И се питаме защо!? Македония вече е отделна държава с претенции за различна от българската нация…

Съвременните глобализационни процеси в света поставят качествено различни изпитания пред държавите нации, свързани с революцията на телекомуникациите. Именно глобалната комуникационна мрежа успешно и мигновено размива териториалните и условните граници, обединява и съединява народите. Тъй че Съединението, великото дело на българите през XIX век, задължително трябва да се разглежда и от глобалните аспекти на XXI век. За да възкресим единна, цяла и модерна България.

Пловдив, 6 септември 2015 г.

Published in: on септември 7, 2015 at 4:41 am  Вашият коментар  

Апокалипсис

usmivkata na cherep                              Илюстрация от Янина Шашинг

Тодор БИКОВ

АПОКАЛИПСИС

Вечерта съблече своя траур
и остана гола – синкавопрозрачна.

Блестящото око на слънцето
пред нея запрепуска
и в пожара русокос

бавен въглен гасне.

Зъзнещ гладен страх отново –
тъмнината с дрезгав глас

да вие: „вие… вие… вие!”;

додето, с ветрила по ранен час,
петли нощта изтрият

и ангели със сърце и ум
Аполоновата лира пак разпънат.

Хоризонти-струни,
девет музи, да трептят

и да славословят херувими,

а новото божество Човек
с Духа безсмъртен да се слее.

Искрящите му пръсти да творят
не кули вавилонски, а вселени.

Вечерта съблече своя траур
и остана гола – синкавопрозрачна.

Пловдив, 16 август 2015 г.

Published in: on август 16, 2015 at 3:21 am  Вашият коментар  
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.